Kan knap vide hvordan

2022

75x95 cm

Wood, linen canvas, staples, inkjet print on paper, acrylic binder.